Continuïteit is ook duurzaamheid

Continuïteit als doelstelling van de onderneming

Continuïteit is ook duurzaamheid

Continuïteit is een belangrijke doelstelling van een onderneming. Wat is de relatie met duurzaamheid?

Door continuïteit na te streven wordt het voortbestaan van de onderneming gewaarborgd. Dat is in het belang van stakeholders zoals aandeelhouders, werknemers, klanten en leveranciers.

Daarnaast is continuïteit van een onderneming ook een belangrijke voorwaarde voor een duurzame onderneming. Hoe dat zit, wordt in dit blog uitgelegd.

 

Vier kenmerken van een langlevende onderneming

Arie de Geus heeft onderzoek gedaan naar de continuïteit van ondernemingen aan de hand van de vraag:

"Hoe komt het dat bepaalde ondernemingen in staat zijn om crisis na crisis te overleven en dus te blijven voortbestaan?"

In zijn boek ‘The living company’ (1997) beschrijft hij de uitkomsten van zijn onderzoek. Hij heeft vier gemeenschappelijke kenmerken ontdekt die alle langlevende ondernemingen hebben. Langlevende ondernemingen:

  1. zijn gevoelig voor hen omgeving. Dit is het vermogen van een onderneming om te leren en zich aan te passen
  2. hebben aantrekkingskracht en een eigen identiteit. Dit is het vermogen van een onderneming om een gemeenschap op te bouwen en een onderscheidend karakter te hebben
  3. zijn tolerant. Dit is het vermogen van een onderneming om constructieve relaties op te bouwen met andere entiteiten binnen zichzelf en erbuiten
  4. zijn behoudend met geld. Dit is het vermogen om de eigen groei en ontwikkeling effectief vorm te geven.

 

De levende onderneming

Arie de Geus vergelijkt langlevende ondernemingen met levende organismen. Een onderneming is als als een levend organisme (de levende onderneming):

‘Zoals alle organismen bestaat de onderneming voornamelijk om te overleven en het verbeteren van zichzelf; om haar potentieel tot vervulling te brengen en zo groot te worden als het kan’.

Het beschouwen van een onderneming als een levend organisme is een eerste stap op weg naar het verlenging van de levensverwachting (continuïteit).

Arie de Geus ziet alle andere doelen die een onderneming kan hebben, zoals het verschaffen van winst aan aandeelhouders, het produceren van goederen voor klanten, als middel om het hoofddoel, het overleven en groeien, te bereiken. Continuïteit is het ultieme doel dat een onderneming drijft om alle andere doelen te kunnen realiseren.

Dat betekent dat de winstgevendheid van een onderneming een symptoom is van de gezondheid van een onderneming, maar geen voorspeller of determinant hiervan.

Lees meer in de Harvard Business Review of kijk op de site van Arie de Geus.

 

Continuïteit is ook Duurzaamheid

Hoe verhoudt de duurzame onderneming zich tot de levende onderneming? De doelstelling van de levende onderneming: "Zo groot worden als maar kan", klinkt niet heel erg duurzaam.

Een duurzame onderneming is een onderneming die voor nu en de toekomst waarde creëert voor zichzelf en de wereld om zich heen. Om in de toekomst waarde te kunnen creëren, is het streven naar continuïteit (het voortbestaan van een onderneming) van groot belang. Met het verdwijnen van een onderneming, verdwijnt ook de toegevoegde waarde die zij leveren.

Tegelijkertijd is het voor duurzame ondernemingen van belang om respectvol om te gaan met mensen en alles dat op de aarde leeft. Omdat het onzorgvuldig handelen de continuïteit in gevaar kan brengen. Cruciaal in de doelstelling: "Zo groot worden als als maar kan", is het zinsdeel: "Als maar kan". Groei wordt beperkt door handelingen die de continuïteit in gevaar kunnen brengen. Het onachtzaam omgaan met mensen en de aarde brengt de continuïteit van de onderneming in gevaar. Daarmee is een langlevende onderneming dus ook een duurzame onderneming.

 

Continuïteit is ook Duurzaamheid

De langlevende onderneming is een duurzame onderneming, is een onderneming die is gemaakt om beter te presteren dan gewone ondernemingen met duurzame en financiële waarden.

 

Resilient Company Goals

Wil je werken aan een veerkrachtige onderneming, een onderneming voor de toekomst? Lees dan 'Resilient Company Goals' om te weten hoe dat kan.

 

Terug naar de basis

Of ga terug naar de basis. Een solide bedrijfsvoering is de basis voor een onderneming die ook in de toekomst relevant en succesvol wil zijn. Lees hier meer over teruggaan naar de basis.

 

Geplaatst in Business en getagd met , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *