Waardeketen van een circulaire economie

Waarde stroom - Afval stroom - Waarde stroomIedereen kent de waardeketen van Porter wel. Onder invloed van de huidige ontwikkelingen rond grondstoffenschaarste en milieuvervuiling staat deze waardeketen in een ander licht. De waardeketen van een circulaire economie onderscheidt zich van deze klassieke waardeketen. De waarde van grondstoffen en producten is onderdeel van de waardeketen. Dit is een fundamenteel andere aanpak. Tevens is dit in het belang van de toekomst van een gezonde economie.

 

De klassieke waardeketen

Waardeketen van Porter

Waardeketen van Porter

In de klassieke waardeketen wordt een onderneming ontleed in primaire activiteiten en ondersteunende activiteiten (zie afbeelding) *.

Primaire activiteiten zijn activiteiten die direct te maken hebben met de levering van het product aan de klant. Dit zijn activiteiten zoals, inkomende logistiek (aanname van inkomende goederen en opslag, enz.), operatie (voortbrengingsproces), uitgaande logistiek (orderverwerking en fysieke distributie, enz.), marketing en verkoop en service (installatie, reparatie, enz.).

Ondersteunende activiteiten hebben een stafkarakter en dienen ter ondersteuning van de primaire activiteiten. De ondersteunende activiteiten zijn bijvoorbeeld inkoop, technologische ontwikkeling, personeelszaken (human resource management) en het onderhouden van de infrastructuur van de onderneming (financiën, accounting, algemeen, management, enz.).

Het resultaat van de primaire en ondersteunende activiteiten is de winstmarge (marge). Deze marge is afhankelijk van de wijze waarop de waardeketen wordt gemanaged (effectiviteit en efficiëntie van het systeem).

Wat opvalt is dat de waarde van grondstoffen en producten nauwelijks wordt meegenomen in de waardeketen. De waardeketen van Porter is gericht op de waarde-toevoegende-activiteiten van de onderneming. Grondstoffen en producten worden gezien als productiemiddel. Na gebruik zijn deze waardeloos en verdwijnen in een afvalstroom.

Dit is een goed voorbeeld van het lineaire denken dat veel voorkomt in ondernemingen. De rol van grondstoffen en producten en de waarde die deze hebben wordt onderbelicht.

Dit moet anders!

* De tekst over de primaire activiteiten en de ondersteunende activiteiten zijn afkomstig uit: Op strategie-safari van Henri Mintzberg e.a. 3e druk (2003).

 

De waardeketen van een circulaire economie

Waardeketen van een circulaire economieKan het anders? Ja, dat kan. Aan de klassieke waardeketen van activiteiten kan de grondstoffen- en productenstroom worden toegevoegd. En dan niet als een lineaire stroom van grondstof naar product naar afval. Maar als een circulaire stroom van waardestroom naar 'afvalstroom' naar waardestroom.

Het idee is om grondstoffen en producten die normaal gesproken afval worden, te 'onderscheppen' voordat deze naar de vuilnisbelt of de verbrandingsoven gaan. Deze 'afvalstroom' heeft waarde. Het is deze waarde die wij nodig hebben voor een circulaire economie. Lees hier meer over in 'wat is de circulaire economie?'.

De waardeketen van een circulaire economie heeft als doel om de waarde van grondstoffen en producten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden. Hiermee blijven zij beschikbaar voor de waardeketens van onze economie. Circulariteit = duurzaamheid = continuïteit.

Door grondstoffen en producten in de waardeketen mee te nemen ontstaat de mogelijkheid om zuiniger te zijn op de waardestromen van grondstoffen en producten (input en proces). Tevens kunnen 'afvalstromen' (output) die als waardeloos worden beschouwd, worden omgezet in nieuwe waardestromen. Dit is weer input voor een volgende waardeketen.

Op deze manier ontstaat een keten van grondstoffen- en  productenstromen die voortdurend waarde hebben. In tegenstelling tot de klassieke waardeketen is het geen lineair systeem met afval. Het is een circulair systeem met waarde.

Een bijkomstig voordeel van deze manier van denken en doen is dat de waardeketen van een circulaire economie twee bronnen van marge heeft:

  1. het voortbrengingsproces (activiteiten); en
  2. het behoud van waarde uit 'afvalstromen' (grondstoffen- en productenstromen).

In het artikel: "7 keer meer resultaat met circulair" kan je lezen op welke manieren het mogelijk is om te komen tot waardebehoud en waardevermeerderen in de waardeketen. Wat natuurlijk leidt tot een beter financieel resultaat.

 

Circular Company Lab creëert de waardeketen van een circulaire economie

Circular Company Makers wil bijdragen aan het circulair (duurzaam en winstgevend) maken van ondernemingen. Met de waardeketen van een circulaire economie hebben wij een nieuw middel om dat te realiseren.

Speciaal voor dit doel, zetten wij op het moment het Circular Company Lab op. In het Lab wordt gewerkt aan oplossingen om de ‘waardeloze afval- en reststromen' van ondernemingen om te zetten in waardevolle stromen van grondstoffen en producten. Wij werken eraan om de waarde van grondstoffen en producten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk te houden en beschikbaar te houden voor de waardeketens van onze economie.

Lineair versus Circulair systeem

Breng je afval- en reststroom naar Circular Company Lab. Wij helpen je graag verder met het verwaarden van jouw 'afvalstroom'.

WIJ KUNNEN HELPEN

Winstgevend en duurzaam ondernemen en circulaire oplossingen

CIRCULAR COMPANY MAKERS

Circular Company Makers helpt ondernemingen om winstgevend en duurzaam ondernemen mogelijk te maken. Wij gebruiken circulair als drijfveer om dit te bereiken.

Analyse | Advies | Projecten.

Lees meer

CIRCULAR COMPANY LAB

Circular Company Lab helpt ondernemingen met het ontwikkelen van praktische oplossingen voor problemen die om een circulaire of duurzame insteek vragen.

Onderzoek | Innovatie | Start ups.

Lees meer

Geplaatst in Circulair ondernemen, Circulaire economie en getagd met , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *