Resilient Company Goals

De Resilient Company Goals zijn een compleet en praktisch handvat voor het opzetten van een gezonde, duurzame en toekomstbestendige onderneming (de onderneming voor de toekomst). Concreet helpen zij om:

 1. de eigen onderneming te versterken voor de toekomst; en
 2. aan te sluiten bij de wereldwijde beweging richting een duurzame wereld.

De Resilient Company Goals zijn door Circular Company Makers opgesteld om een brug te bouwen tussen het complexe vraagstuk van duurzaamheid en de rol van ondernemingen om daar aan bij te dragen. Met de Resilient Company Goals in de hand kan je bouwen aan de onderneming voor de toekomst.

Resilient Company Goals

(Als je dit een interessant artikel vind, wil je het dan delen met je netwerk en via sociale media? Sharing is caring. #voordeondernemingvandetoekomst)

 

 

Inhoud

 

Duurzaamheid, de circulaire economie en de onderneming(?)

Duurzaamheid en de circulaire economie zijn begrippen waar de laatste jaren erg veel over wordt gesproken. Tegelijkertijd zijn het abstracte, complexe begrippen die een grote variëteit aan thema’s omvatten. Daarmee is het bijdragen aan duurzaamheid en circulariteit niet eenvoudig.

Toch wordt van ondernemingen verwacht dat zij er iets mee doen. Vanuit de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de Nederlandse overheid en de maatschappij wordt de druk op ondernemingen namelijk steeds groter om te verduurzamen. Maar wat kan een onderneming doen? Wat zijn de consequenties van verduurzamen voor de onderneming? En levert het misschien ook wat op?

 

Macro-perspectief versus ondernemingsperspectief

Door de jaren heen zijn er verschillende concepten beschreven voor een aangepaste vorm van een economie of samenleving. Een aantal bekende voorbeelden zijn:

 • Duurzame ontwikkeling (‘Brundtland Rapport’ van het WCED);
 • Circulaire economie (denk aan Cradle2Cradle en de Ellen McArthur Foundation);
 • Donut economie (Kate Raworth);
 • SDG’s - United Nations Sustainable Development Goals (Verenigde Naties).

Wat deze concepten met elkaar delen is dat zij de wereldproblematiek vanuit een macro-perspectief beschouwen en thema’s benoemen waar de aandacht op gevestigd moet worden.

Van ondernemingen wordt verwacht dat zij ook een bijdrage leveren aan het oplossen van deze problemen. Hoe dat moet, wat de eventuele consequenties zijn en hoe de kosten en de baten worden verdeeld is onduidelijk. Het ondernemingsperspectief ontbreekt bij deze concepten. Met als resultaat dat het tot weinig concrete acties leidt van ondernemingen.

Dat is heel erg jammer, want de onderneming van de toekomst heeft behoefte aan duurzaamheid. Ondernemingen kunnen niet bestaan zonder een gezond ecologisch, sociaal, maatschappelijk en economisch systeem. Ondernemingen zijn daarvan afhankelijk voor hun eigen voortbestaan en succes. Duurzaamheid kan daarom alleen slagen als dat vanuit het ondernemingsperspectief wordt opgepakt. Zij zijn de grootste belanghebbenden en hebben het vermogen om grote veranderingen vorm te geven.

Hoe ziet verduurzaming vanuit een ondernemingsperspectief eruit?

 

Resilient Company Goals

Bij verduurzaming vanuit het ondernemingsperspectief wordt duurzaamheid bereikt met het versterken van de eigen onderneming. Maar hoe kunnen ondernemingen dat realiseren?

Hiervoor zijn de Resilient Company Goals ontwikkeld. Dit zijn twaalf handvatten, doelen, die een onderneming richting geven bij het ontwikkelen van een duurzame onderneming (de onderneming voor de toekomst). Deze onderneming:

 1. Gaat verantwoord om met het gebruik van grondstoffen- en producten;
 2. Draagt bij aan de ontwikkeling en het welzijn van mensen binnen en buiten de onderneming;
 3. Draagt bij aan een schone en leefbare wereld (milieu);
 4. Streeft naar een gezond financieel resultaat dat het gevolg is van de toegevoegde waarde die de onderneming levert;
 5. Zet business modellen in gericht op het gebruik van producten en het creëren van toegevoegde waarde;
 6. Streeft naar continuïteit van de onderneming en de maatschappelijke, sociale, economische en ecologische systemen waar zij in opereert;
 7. Werkt samen met ketenpartners om de continuïteit van maatschappelijke, sociale, economische en ecologische systemen te borgen;
 8. Is in verbinding met de omgeving van de onderneming;
 9. Heeft een eigen, herkenbare identiteit;
 10. Heeft een duidelijk beschreven ambitie (BHAG);
 11. Ontwikkelt eigen kennis en deelt deze met anderen; en
 12. Beziet de wereld, kansen en bedreigingen in samenhang.

De Resilient Company Goals in één beeld:

Resilient Company Goals

De Resilient Company Goals laten zien hoe jij jouw onderneming kan verduurzamen en tegelijkertijd jouw positie kan versterken voor de toekomst. Door ze te gebruiken wordt de onderneming de drijvende kracht achter duurzaamheid.

Wil je meer over weten over het gebruik van de Resilient Company Goals in jouw onderneming? Neem dan contact met ons op.

 

Auteursrecht en gebruik Resilient Company Goals

Het auteursrecht op de afbeeldingen van de 'Resilient Company Goals' berust bij Roel Remkes.

De afbeelding van de 'Resilient Company Goals'  mag alleen worden gebruikt na overleg en met toestemming van Roel Remkes en dan alleen met bronvermelding: ‘Roel Remkes en Circular Company Makers 2020; https://circularcompanymakers.nl/resilient-company-goals/’.

 

Bronnen

 • Elkington, J. (1997), Cannibals with Forks, The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Oxford: Capstone Publishing Limited, 402 p.
 • Geus, A. de (1997), “The Living Company”, London: Nicholas Brealey Publishing, 254 p.
 • United Nations Sustainable Development Goals - https://sustainabledevelopment.un.org/
 • WCED (1987), Our Common Future, Oxford: Oxford University Press, 400 p.

 

Heb je na het lezen van de Resilient Company Goals vragen, of wil je meer weten over het inrichten van de onderneming voor de toekomst? Neem dan contact met op met ons via onderstaande knop. Wij helpen je graag verder.

Vergeet je niet te delen? Er is nog veel werk te doen ten aanzien van de bekendheid en het bereiken van nieuwe mensen voor een circulaire economie. Sharing is caring #voordeondernemingvandetoekomst

 

Geplaatst in Business, Circulair ondernemen, Circulaire economie, Duurzaamheid en getagd met , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *