Visionaire ondernemingen zijn gemaakt om voort te blijven bestaan

Visionaire ondernemingen, de kroonjuwelen van de economie

Visionaire ondernemingen, de kroonjuwelen van de economieVisionaire ondernemingen zijn volgens Collins en Porras ondernemingen die iets hebben dat hun onoverwinnelijk maakt. Zij zijn gemaakt om voort te blijven bestaan.

In hun boek 'Built to Last: Successful habits of Visionary Companies', beschrijven zij zeven kenmerken van wat zij visionaire ondernemingen noemen. Een visonaire onderneming is:

‘Visionary companies are premier institutions - the crown jewels - in their industries. They are widely admired by their peers for having a long track record of making a significant impact on the world around them’.

(Als je dit een interessant artikel vind, wil je het dan delen met je netwerk en via sociale media? Sharing is caring. #voordeondernemingvandetoekomst)

Zeven kenmerken van de visionaire onderneming

Collins en Porras wilden weten of visionaire ondernemingen specifieke kenmerken bezitten, waardoor zij zich, door structureel betere prestaties te leveren, onderscheiden van de 'gewone ondernemingen'. Uit het onderzoek zijn zeven onderscheidende kenmerken naar voren gekomen. Visionaire ondernemingen:

  1. hebben een kernideologie die ze koesteren
  2. hebben een interne drang naar vooruitgang, alles mag veranderen behalve de kern ideologie
  3. hebben een BHAG (Big Hairy Audacious Goal), die moet zorgen voor continue veranderingen en vooruitgang
  4. evolueren door autonomie en ondernemerschap
  5. hebben zelf opgeleid management, zodat er altijd genoeg kwalitatief hoogwaardige opvolgers voorhanden zijn, die bekend zijn met de onderneming en haar cultuur
  6. hebben een cult-achtige cultuur, waardoor zij zich onderscheiden van de rest en de werknemers het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een groter geheel en zich volledig verbonden voelen met de onderneming, waardoor ze zich ook verantwoordelijk voelen voor de prestaties van de onderneming
  7. presteren nooit goed genoeg, dat wil zeggen dat prestaties van gisteren, vandaag moeten worden overtroffen

 

De visionaire onderneming vormt ook de basis van wat wij een resilient company noemen. Wil je weten wat dat is? Lees hier meer.

 

Voortbestaan en continuïteit als strategie voor de duurzame onderneming

Visionaire ondernemingen zijn gemaakt om voort te bestaan . Dat betekent hetzelfde als het streven naar continuïteit door ondernemingen. De zeven kenmerken van visionaire ondernemingen kunnen dan ook heel goed worden gecombineerd met de vier kenmerken van continuïteit van langlevende ondernemingen.

Een duurzame onderneming is een onderneming die voor nu en de toekomst waarde creëert voor zichzelf en de wereld om zich heen. Om in de toekomst waarde te kunnen creëren, is het streven naar continuïteit (het voortbestaan van een onderneming) van groot belang. Met het verdwijnen van een onderneming, verdwijnt ook de toegevoegde waarde die zij leveren.

Tegelijkertijd is het voor duurzame ondernemingen van belang om respectvol om te gaan met mensen en alles dat op de aarde leeft. Duurzame business modellen houden rekening met het in stand houden van de leefomgeving van mensen en de mens zelf. Door goed te zorgen voor de mens en de aarde blijft het mogelijk om ook in de toekomst producten en diensten te kunnen blijven leveren. Zonder mensen is er geen business meer.

De duurzame onderneming is een levende onderneming, is een visionaire onderneming, is een onderneming die is gemaakt om beter te presteren dan gewone ondernemingen en is de toekomst.

 

Vergeet je niet te delen? Er is nog veel werk te doen ten aanzien van de bekendheid en het bereiken van nieuwe mensen voor een circulaire economie. Sharing is caring #voordeondernemingvandetoekomst

 

Geplaatst in Business en getagd met , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *