WAT WIJ DOEN

Winstgevend en duurzaam ondernemen mogelijk maken

CIRCULAIR

De winst van circulair kan met verschillende methoden worden bereikt:

 1. Door het verwaarden van reststromen;
 2. Door het optimaliseren van processen;
 3. Met circulaire business modellen;
 4. Met een circulaire strategie;
 5. Door circulair te gaan ondernemen.

Hoe verder circulair in de onderneming wordt doorgevoerd, hoe groter de impact op duurzaamheid en winst. (zie impact grafiek hieronder).

AANPAK

Circular Company Makers kan helpen met het realiseren van winst en duurzaamheid voor ondernemingen met behulp van:

 1. Analyse;
 2. Advies;
 3. Projecten;
 4. (inhouse) Workshops;
 5. Onderzoek en innovatie (Circular Company Lab).

Wij werken aan winst en duurzaamheid met circulair als middel. Centraal in onze aanpak staat het Wereld Waarde Web (zie onder).

WAAROM WIJ WILLEN BIJDRAGEN

De wereld verandert en dat biedt kansen

ER IS MAAR EEN AARDE

Onze huidige manier van produceren en consumeren wordt een lineaire economie genoemd. Producten gaan in een rechte lijn van grondstof naar afval (take - make - waste).

Deze lineaire manier van handelen leidt tot uitputting en vervuiling van de aarde. Dit is geen houdbaar systeem op de langere termijn. Er is maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn.

HET RAAKT IEDEREEN

De beperkingen van de lineaire economie leiden tot veranderingen in de markt en maatregelen vanuit over-heden. Iedere onderneming wordt hier door geraakt, bijvoorbeeld door:

 • Beschikbaarheid en betaalbaarheid van producten;
 • Nieuwe wet- en regelgeving;
 • Vraag naar en aanbod van duurzame producten;
 • Maatschappelijke druk.
ER IS EEN ALTERNATIEF

Het alternatief voor de lineaire economie is de circulaire economie. In een circulaire economie wordt de waarde van grond-stoffen en producten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk gehouden, de impact op de aarde wordt beperkt, en er wordt winst gemaakt.

Het alternatief voor de gewone onder-nemingen is de circulaire onderneming. Deze is winstgevend en duurzaam voor nu en de toekomst.

"Klimaatverandering, Milieuvervuiling - laat ondernemers dat aanpakken. Bedrijven zijn de krachtigste organisatievorm voor het bereiken van verandering."

(World Business Council for Sustainable Development - NRC 21-09-2019; p. E17)

 

WAT WIJ BIEDEN

Van een kleine stap tot grote impact

KANSEN VOOR IEDEREEN

Wij helpen kleine en grote ondernemingen, die producten ontwikkelen, produceren, verkopen, repareren, onderhouden en transporteren. Maar ook ondernemingen die adviseren en (zakelijke en IT) diensten verlenen. Kansen voor verduurzaming liggen overal voor iedereen.

Blijf de concurrenten voor!

KENNIS MAKEN

Wie ben jij, wie zijn wij? Wat is circulair ondernemen? Wat is duurzaamheid en hoe gaat dat samen met winst? In een één-op-één kennissessie of in een (in-house) workshop kunnen wij kennis-maken en kennis maken. Samen komen wij verder dan alleen.

Let’s connect!

QUICK SCAN

Iedere verandering begint met een eerste stap. Of dat nu kennismaken, kennis maken of een kleine analyse is, dat maakt niet uit. Een quick scan laat snel zien waar de kansen liggen om winst en duurzame resultaten te halen. Krijg waardevolle inzichten met een quick scan.

Aan de slag!

WERELD WAARDE WEB

Het Wereld Waarde Web is een methode om met circulaire acties de winst en duur-zaamheid van een onderneming te verbeteren. Tegelijkertijd is het een dashboard om de voortgang te monitoren.

Wereld Waarde Web

IMPACT GRAFIEK

De impact grafiek laat de relatie zien tussen de mate van inbedding van een circulaire strategie en de  impact op de winst en duurzaamheid van een onderneming.

Impact grafiek

CCM-MATRIX

De CCM-Matrix is een typering van ondernemingen op basis van hun duur-zame en winstgevende potentieel. Wat wil jij zijn, een Smog, een Tornado, een Regenboog, of een Zon?

CCM-Matrix

WAT ONS DRIJFT

Bijdragen aan winst en duurzaamheid

CHANGING ENVIRONMENT

Veranderen voor de toekomst

De wereld om ons heen verandert. Dagelijks voelen wij de gevolgen van klimaatverandering, vervuiling, afnemende biodiversiteit en grondstoffenschaarste. Wij willen daar wat aan doen. Doe je mee?

RESULTAAT

Oog op duurzaam en financieel

Een onderneming moet winst maken. In onze wens naar verduurzaming staat het financiële resultaat centraal. Dat is circulair ondernemen. Wil je weten hoe dat werkt?

SAMENWERKEN

Samen komen wij verder

Heb jij invloed op klimaatverandering en de circulaire economie? Jazeker. Veel kleine stapjes maken ook één grote stap. Zeker als dat in gesprek gaat met stakeholders en deskundigen. Wil jij in gesprek met ons?

LET'S CONNECT

Aan de slag met duurzaam en winstgevend ondernemen

Wil je kennis maken, een quick scan aanvragen  of aan de slag met het Wereld Waarde Web of de CCM-Matrix? Laten wij connecten.