WAT WIJ DOEN

Winstgevend en duurzaam ondernemen mogelijk maken

CIRCULAIRE WAARDEPROPOSITIE

Wij kijken vanuit een ondernemingsperspectief naar circulair en duurzaam. Zuiniger en slimmer omgaan met grondstoffen en producten biedt kansen voor ondernemingen. Daarnaast zal het effectief en efficiënt inzetten van grondstoffen en producten steeds meer worden gestimuleerd en afgedwongen door wetgeving en de markt.

Wij helpen ondernemingen om hiervan te profiteren. Daarvoor richten wij ons op vier thema’s: 1) inkoop, 2) procesoptimalisaties, 3) verwaarden van reststromen en 4) business modellen.

Circular Company Makers thema's

PROPOSITIE MET WAARDE

Wil jij ook profiteren door circulair te gaan ondernemen? Dat kan met onze pragmatische en doelgerichte aanpak.

Wij kunnen helpen met de 9R-strategieën van circulair ondernemen. Dit een praktisch handvat waarmee wij in staat zijn om grondstoffen- en productstromen in kaart te brengen. Het levert een beeld op van waar het potentieel zit, wat knelpunten zijn, waar kansen zitten en wat risico’s zijn. Wij verzorgen de analyse, leveren een rapport met resultaten en verbetervoorstellen en kunnen de implementatie van de verbetervoorstellen realiseren.

9R-strategieën

LET'S CONNECT

Aan de slag met duurzaam en winstgevend ondernemen

WAAROM WIJ WILLEN BIJDRAGEN

De wereld verandert en dat biedt kansen

ER IS MAAR EEN AARDE

Onze huidige manier van produceren en consumeren wordt een lineaire economie genoemd. Producten gaan in een rechte lijn van grondstof naar afval (take - make - waste).

Deze lineaire manier van handelen leidt tot uitputting en vervuiling van de aarde. Dit is geen houdbaar systeem op de langere termijn. Er is maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn.

HET RAAKT IEDEREEN

De beperkingen van de lineaire economie leiden tot veranderingen in de markt en maatregelen vanuit over-heden. Iedere onderneming wordt hier door geraakt, bijvoorbeeld door:

  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid van producten;
  • Nieuwe wet- en regelgeving;
  • Vraag naar en aanbod van duurzame producten;
  • Maatschappelijke druk.
ER IS EEN ALTERNATIEF

Het alternatief voor de lineaire economie is de circulaire economie. In een circulaire economie wordt de waarde van grond-stoffen en producten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk gehouden, de impact op de aarde wordt beperkt, en er wordt winst gemaakt.

Het alternatief voor de gewone onder-nemingen is de circulaire onderneming. Deze is winstgevend en duurzaam voor nu en de toekomst.

WAT ONS DRIJFT

Bijdragen aan winst en duurzaamheid

CHANGING ENVIRONMENT

Veranderen voor de toekomst

De wereld om ons heen verandert. Dagelijks voelen wij de gevolgen van klimaatverandering, vervuiling, afnemende biodiversiteit en grondstoffenschaarste. Wij willen daar wat aan doen. Doe je mee?

RESULTAAT

Oog op duurzaam en financieel

Een onderneming moet winst maken. In onze wens naar verduurzaming staat het financiële resultaat centraal. Dat is circulair ondernemen. Wil je weten hoe dat werkt?

SAMENWERKEN

Samen komen wij verder

Heb jij invloed op klimaatverandering en de circulaire economie? Jazeker. Veel kleine stapjes maken ook één grote stap. Zeker als dat in gesprek gaat met stakeholders en deskundigen. Wil jij in gesprek met ons?

LET'S CONNECT

Aan de slag met duurzaam en winstgevend ondernemen