DOING GOOD BY DOING BUSINESS

Waarom duurzaam en winstgevend ondernemen?

HET MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN

Doing Good by Doing Business

Ons motto is: Doing good by doing business. Hiermee bedoelen wij dat wij aan een betere wereld werken door te ondernemen. Voor ons is het geen keuze tussen winstgevend of duurzaam ondernemen. Voor ons is het een met het ander verbonden. Waarmee het winstgevend én duurzaam ondernemen wordt.

Hiervoor maken wij gebruik van de circulaire economie. Ten eerste biedt dit kansen voor kostenverlagingen en nieuwe business modellen. Ten tweede kan het gebruik van grondstoffen en producten worden teruggedrongen. Uiteindelijk leidt dit tot een kleinere footprint met een beter financieel resultaat. Dit is duurzaam en winstgevend.

WAAROM NU?

De economische crisis als gevolg van de Coronapandemie heeft gezorgd voor momentum om te veranderen. We kunnen nu kiezen: "Gaan wij terug op de oude weg. Of willen wij een andere weg inslaan?"

WAAROM WIJ WILLEN BIJDRAGEN

De wereld verandert en dat biedt kansen

ER IS MAAR EEN AARDE

Onze huidige manier van produceren en consumeren wordt een lineaire economie genoemd. Producten gaan in een rechte lijn van grondstof naar afval (take - make - waste).

Deze lineaire manier van handelen leidt tot uitputting en vervuiling van de aarde. Dit is geen houdbaar systeem op de langere termijn. Er is maar één aarde en daar moeten we zuinig op zijn.

HET RAAKT IEDEREEN

De beperkingen van de lineaire economie leiden tot veranderingen in de markt en maatregelen vanuit overheden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid van producten;
  • Nieuwe wet- en regelgeving;
  • Vraag en aanbod naar duurzame producten;
  • Maatschappelijke druk.
ER IS EEN ALTERNATIEF

Het alternatief voor de lineaire economie is de circulaire economie. In een circulaire economie wordt de waarde van grondstoffen en producten zo lang mogelijk zo hoog mogelijk gehouden, de impact op de aarde wordt beperkt, en er wordt winst gemaakt.

Het alternatief voor de gewone onder-nemingen is de circulaire onderneming. Deze is winstgevend en duurzaam voor nu en de toekomst.

WAT ONS DRIJFT

Bijdragen aan winst en duurzaamheid

CHANGING ENVIRONMENT

Veranderen voor de toekomst

De wereld om ons heen verandert. Dagelijks voelen wij de gevolgen van klimaatverandering, vervuiling, afnemende biodiversiteit en grondstoffenschaarste. Wij willen daar wat aan doen. Doe je mee?

RESULTAAT

Oog op duurzaam en financieel

Een onderneming moet winst maken. In onze wens naar verduurzaming staat het financiële resultaat centraal. Dat is circulair ondernemen. Wil je weten hoe dat werkt?

SAMENWERKEN

Samen komen wij verder

Heb jij invloed op klimaatverandering en de circulaire economie? Jazeker. Veel kleine stapjes maken ook één grote stap. Zeker als dat in gesprek gaat met stakeholders en deskundigen. Wil jij in gesprek met ons?

LET'S CONNECT FOR CHANGE

Together we can do it