De positieve business case van duurzaamheid

De positieve business case van duurzaamheid

Ik geloof dat er een positieve business case is voor duurzaamheid. Geld verdienen en duurzaamheid gaan samen en kunnen elkaar versterken.

Door technologieën en nieuwe business modellen doelgericht in te zetten voor duurzaamheid, is het mogelijk om de positieve business case te maken. Wij noemen dit "Tech for Good Solutions".

 

Tegelijkertijd zal een focus op duurzaamheid bijdragen aan de ontwikkeling van technologieën en nieuwe business modellen. Wat weer een positief effect heeft op de business case.

Een verandering van perspectief en mind set biedt kansen om duurzaamheid en geld verdienen met elkaar te verbinden. Als ondernemingen, overheden en andere publieke en private instellingen bewust inzetten op deze positieve business case, kan de duurzame transitie worden versneld.

Neem jij de uitdaging aan om jouw bijdrage te leveren?

 

Duurzaamheid is idealisme en kost geld

Op dit moment wordt duurzaamheid vooral gezien als idealisme. Het kost geld en er is geen business case om duurzaam te zijn of duurzame producten te maken en te kopen. Echter, duurzaamheid is wel een belangrijk thema. Waar gaat het over?

Duurzaamheid gaat over:

 • klimaatverandering (CO2-uitstoot)
 • het uitputten van natuurlijke hulpbronnen (circulaire economie)
 • het vervuilen van het milieu door plastic, ander afval en chemicaliën
 • het afnemen van de biodiversiteit door het aantasten van ecosystemen

Deze problemen zijn complex. Ze raken ons nu al en dat wordt de komende jaren erger. Het is dus van groot belang voor het voortbestaan van de aarde en de mens dat er oplossingen komen. We moeten er wat aan doen, omdat anders… . Dit is de idealistische redenering achter duurzaamheid. Wat hieraan ontbreekt, is de vraag: “what’s in it for me?”.

Een idealist zou zeggen: "De mogelijkheid voor huidige en toekomstige generaties om te kunnen genieten en profiteren van de aarde en haar grondstoffen".

De rest van de wereld vraagt zich af: "Wat levert het op? Kan ik er van eten en een prettig en plezierig leven van leiden?" Een ruime meerderheid van de wereldbevolking zal alleen voor een duurzaam alternatief gaan als dit financieel even aantrekkelijk is.

Er is een positieve business case nodig wil duurzaamheid een kans van slagen hebben. Duurzame business modellen zijn een stap die kant op.

 

Duurzame business modellen

Voorbeelden van duurzame business modellen zijn:

 • Circulaire business modellen, waar het hergebruik van grondstoffen in een eindeloze cyclus van grondstof – product – grondstof – product – etc. centraal staat (lees meer over de circulaire economie)
 • Deelplatformen. Dit zijn online marktplaatsen waar het bezit en het gebruik van producten wordt gescheiden. Het is niet meer nodig om een product te bezitten om het te kunnen gebruiken
 • Coöperaties; Dit zijn samenwerkingsverbanden van mensen die met elkaar een duurzaam initiatief opzetten:
  • Energie; een groep mensen die samen zonnecellen plaatsen en de energie, de kosten en de opbrengsten delen
  • Risicospreiding bij zzp’ers; een groep zzp’ers stort maandelijks een bedrag in een pot. Als er iemand ziek wordt dan krijgt deze persoon uit de pot een inkomen
 • Sociale ondernemingen; Dit zijn ondernemingen met een maatschappelijke missie. Voor een sociale onderneming gaat het bereiken van een maatschappelijk doel voor het maken van winst.

Deze business modellen delen de ambitie om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Zij verschillen in de mate waarin geld verdienen en technologie een rol spelen. Dat heeft invloed op de positieve business case.

 

Technologie en nieuwe business modellen zijn de motor achter de positieve business case van duurzaamheid

Deelplatformen zijn een goed voorbeeld van hoe technologieën en een nieuw business model de motor zijn achter de positieve business case van duurzaamheid.

Deelplatformen verbinden mensen met elkaar om spullen te delen. Het business model dat hieraan ten grondslag ligt, is een peer-to-peer (ruil-)dienst. Waarbij geld wordt verdiend door reclame inkomsten, gebruikers fees of inschrijfgeld.

Er zijn verschillende technologieën die deze diensten mogelijk maken zoals, internet, connectiviteit, 4g, apps, smartphones, digitale fotografie, cloud computing, online bankieren en betaal apps.

Tech for good solutionsDeelplatformen faciliteren het gebruik van de overcapaciteit van een product. Er is dus minder bezit nodig. Door een efficiënter gebruik van producten is er voldoende beschikbaarheid voor iedereen.

Doordat er minder producten nodig zijn, zijn er minder grondstoffen nodig, zijn er minder transportbewegingen en is het dus duurzamer dan wanneer iedereen een eigen product bezit.

De drie-eenheid duurzaamheid, technologie en business, vormen de bouwblokken voor de positieve business case.

 

Door duurzaamheid aan de business formule toe te voegen en technologieën en nieuwe business modellen heel gericht in te zetten voor een duurzaam resultaat, ontstaat de positieve business case voor duurzaamheid.

 

Wie neemt de uitdaging aan?

Ik geloof dat de duurzame transitie kan worden versneld, wanneer technologieën en nieuwe business modellen heel gericht worden ingezet om duurzaamheid te bereiken.

Doordat het mogelijk is om een positieve business case te realiseren, kunnen veel meer partijen bijdragen aan de duurzaamheid. Als ondernemingen, overheden en andere private en publieke instellingen bewust inzetten op deze positieve business case zal de duurzame transitie gaan versnellen. Een voorbeeld van een bedrijf dat heel gericht een duurzaam business model en technologie inzet, is Philips met hun product Circular lighting.

Wie volgt en neemt de uitdaging aan om ook heel gericht aan de slag te gaan met de positieve business case van duurzaamheid?

 

Geplaatst in Business, Circulaire economie, Duurzaamheid, Technologie en getagd met , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *