Drie tips voor het hoe van duurzaam ondernemen

Drie tips voor het hoe van duurzaam ondernemen

Photo by eberhard grossgasteiger

In dit artikel geef ik drie tips voor het hoe van duurzaam en circulair ondernemen. Omdat ik geloof dat wij van intentie naar daadkracht in duurzaam ondernemen kunnen komen als wij weten hoe.

Duurzaam ondernemen blijft lastig voor de meeste ondernemingen. Ondanks dat er redenen worden genoemd om niet duurzaam te ondernemen, staan de meeste ondernemingen positief tegenover duurzaamheid. Zij hebben de intentie om duurzaam te zijn, alleen lukt het niet om duurzaam te worden.

Dat heeft dus niet zoveel te maken met niet willen, maar vooral met niet kunnen. Het is de hoe-vraag die onbeantwoord blijft.

 

 

Drie tips voor duurzaam ondernemen

Met de intentie van ondernemingen om duurzaam te worden, zit het dus wel goed. Maar hoe pak je dat nou aan, duurzaam ondernemen? De volgende drie tips helpen om de hoe-vraag te beantwoorden*:

 1. Stel concrete doelen
 2. Ga samenwerkingsverbanden aan met belanghebbenden
 3. Wees transparant over de strategie ten aanzien van duurzaamheid

 

Van intentie naar daadkracht

1. Stel concrete doelen

Kies voor een doel dat:

 • haalbaar is
 • op de korte termijn resultaten oplevert
 • de duurzame ambitie tastbaar maakt

Een haalbaar doel is klein, overzichtelijk en eenvoudig uit te leggen. Het stellen van een haalbaar doel zorgt ervoor dat het doel echt gerealiseerd wordt. Niets is zo erg als een prachtig groot doel dat sterft in schoonheid en complexiteit. Het opknippen van grote doelen in kleine brokken, die los van elkaar kunnen worden gerealiseerd, helpt om haalbare doelen te stellen.

Een doel dat op de korte termijn resultaten oplevert, laat zien dat het kan. Daarnaast is succesjes boeken belangrijk voor de motivatie van de betrokkenen en kan sceptici overtuigen.  Snelle resultaten helpen om het proces te versnellen.

Omdat duurzaamheid niet over de korte termijn gaat en zeker niet over snelle winsten, is het belangrijk om de duurzame ambitie tastbaar te maken. Laat zien wat je wilt bereiken, laat ook zien dat je daar serieus mee bezig bent en laat de resultaten zien. Hiervoor zijn aansprekende voorbeelden nodig.

Een haalbaar doel, dat op de korte termijn resultaten oplevert en de duurzame ambitie tastbaar maakt, is een concreet doel.

Zoekt u een beginpunt voor de duurzame transitie van uw onderneming? Zoek dan zo'n concreet doel.

 

2. Ga samenwerkingsverbanden aan met belanghebbenden

Het belang van het aangaan van samenwerkingsverbanden met belanghebbenden van de onderneming is tweeledig. Samenwerkingsverbanden leiden tot draagvlak en schaalvoordelen.

Ten eerste is het van belang om draagvlak te creëren. Hoe meer steun er vanuit klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders, maatschappelijke partners enz. is voor het duurzame initiatief, des te groter is de kans van slagen en de impact die heeft.

Ten tweede kan een duurzaam product dat door een samenwerkingsverband tot stand is gekomen een kritische massa bereiken. Hierdoor kan van schaalvoordelen worden geprofiteerd die ervoor zorgen dat het duurzame product concurrerend kan worden geprijsd. Een duurzaam product hoeft dus niet duurder te zijn dan een 'gewoon product'.

 

3. Wees transparant over de strategie ten aanzien van duurzaamheid

Ten slotte, wees transparant over de strategie ten aanzien van duurzaamheid. Het moment en het tempo waarin ondernemingen verduurzamen hangt verschillende variabelen af. Denk aan:

 • de grootte van de onderneming
 • de mate waarin duurzaamheid een onderwerp is in het bedrijfsproces
 • het bekend zijn met concrete doelen
 • de druk van buitenaf (overheden, NGO's, publieke opinie)
 • recente ontwikkelingen in de wetenschap of technologie
 • beschikbaarheid van subsidies

En er zijn vast nog meer voorbeelden te vinden van onderwerpen die het moment en het tempo van verduurzaming kunnen beïnvloeden. Bepaal voor jezelf een strategie ten aanzien van duurzaamheid. Ben je een koploper, een volger of loop je achteraan? Daar kan een goede reden voor zijn. Leg die uit aan de belanghebbenden. Daar krijg je begrip voor terug.

In deze strategie kunnen ook concrete doelen worden opgenomen over wat wel kan worden bereikt, zonder dat de hele onderneming duurzaam wordt. Veel kleine stapjes, zijn samen ook een grote stap.

 

Duurzame ambitie

Voor het realiseren van de duurzame ambitie is een verandering van mind set nodig.

Ten eerste hebben mensen de neiging om grote problemen groots op te lossen. De duurzame ambitie verlangt een aanpak waar een reeks van kleine stappen leiden tot grote resultaten.

Ten tweede zijn wij geneigd om successen alleen te willen boeken. Verduurzaming vraagt om samenwerking tussen belanghebbenden. Wij hebben elkaar nodig om duurzaam te kunnen worden.

Ten derde blijft onze strategie vaak binnenskamers en zijn wij weinig transparant over onze beweegredenen. Omdat duurzaamheid ons allemaal aangaat, helpt een open en eerlijke communicatie over de duurzame plannen en keuzes die worden gemaakt, bij het begrip van de belanghebbenden.

Met het veranderen van de mind set zal het ook eenvoudiger worden om de hoe-vraag te beantwoorden.

Lees hier meer over mijn duurzame ambitie.

 

*De drie tips voor het hoe van duurzaam ondernemen zijn geïnspireerd op het boek: "Getting all the Motives Right" van Rob van Tulder.

 

WIJ KUNNEN HELPEN

Winstgevend en duurzaam ondernemen en circulaire oplossingen

CIRCULAR COMPANY MAKERS

Circular Company Makers helpt ondernemingen om winstgevend en duurzaam ondernemen mogelijk te maken. Wij gebruiken circulair als drijfveer om dit te bereiken.

Analyse | Advies | Projecten.

Lees meer

CIRCULAR COMPANY LAB

Circular Company Lab helpt ondernemingen met het ontwikkelen van praktische oplossingen voor problemen die om een circulaire of duurzame insteek vragen.

Onderzoek | Innovatie | Start ups.

Lees meer

Geplaatst in Business, Duurzaamheid en getagd met , , , .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *