Continuïteit is ook duurzaamheid

Continuïteit als doelstelling van de onderneming

Continuïteit is ook duurzaamheid

Continuïteit is een belangrijke doelstelling van een onderneming. Wat is de relatie met duurzaamheid?

Door continuïteit na te streven wordt het voortbestaan van de onderneming gewaarborgd. Dat is in het belang van stakeholders zoals aandeelhouders, werknemers, klanten en leveranciers.

Daarnaast is continuïteit van een onderneming ook een belangrijke voorwaarde voor een duurzame onderneming. Hoe dat zit, wordt in dit blog uitgelegd.

 

Lees verder