Visionaire ondernemingen zijn gemaakt om voort te blijven bestaan

Visionaire ondernemingen, de kroonjuwelen van de economie

Visionaire ondernemingen, de kroonjuwelen van de economieVisionaire ondernemingen zijn volgens Collins en Porras ondernemingen die iets hebben dat hun onoverwinnelijk maakt. Zij zijn gemaakt om voort te blijven bestaan.

In hun boek 'Built to Last: Successful habits of Visionary Companies', beschrijven zij zeven kenmerken van wat zij visionaire ondernemingen noemen. Een visonaire onderneming is:

‘Visionary companies are premier institutions - the crown jewels - in their industries. They are widely admired by their peers for having a long track record of making a significant impact on the world around them’.

(Als je dit een interessant artikel vind, wil je het dan delen met je netwerk en via sociale media? Sharing is caring. #voordeondernemingvandetoekomst)

Lees verder

Continuïteit is ook duurzaamheid

Continuïteit als doelstelling van de onderneming

Continuïteit is ook duurzaamheid

Continuïteit is een belangrijke doelstelling van een onderneming. Wat is de relatie met duurzaamheid?

Door continuïteit na te streven wordt het voortbestaan van de onderneming gewaarborgd. Dat is in het belang van stakeholders zoals aandeelhouders, werknemers, klanten en leveranciers.

Daarnaast is continuïteit van een onderneming ook een belangrijke voorwaarde voor een duurzame onderneming. Hoe dat zit, wordt in dit blog uitgelegd.

 

Lees verder