Online meet up circulair ondernemen

Online meet up circulair ondernemen

Wat heb jij nodig om circulair te kunnen ondernemen? Op donderdag 14 mei organiseren wij een online meet up circulair ondernemen: “Circular Company Call”. Deze meet up is voor iedere ondernemer en directeur/ grootaandeelhouder toegankelijk. Aanmelden kan via info@circularcompanymakers.nl. Er zijn twee tijdstippen om deel te nemen. Van 17u tot 18u en van 20u tot 21u.

Lees verder voor meer informatie en meld je in ieder geval aan voor de online meet up.

Wat? Meet up circulair ondernemen
Waar? Online
Voor wie? Ondernemers en directeuren en grootaandeelhouders
Wanneer? Donderdag 14 mei
Hoe laat? Van 17u tot 18u en van 20u tot 21u
Aanmelden? Dat kan via info@circularcompanymakers.nl.

 

Online meet up circulair ondernemen

De roep om een 'groene uitweg' uit de Coronacrisis wordt steeds luider. Interessant, maar hoe ziet zo'n groene uitweg eruit? En wat betekent dat voor jouw onderneming? Een van de mogelijke groene uitwegen is de circulaire economie. Vanuit een ondernemingsperspectief heet dat circulair ondernemen. Ben je daar al mee bekend?

Het maakt niet uit of je bekend of onbekend met met circulaire ondernemen. Voor al je vragen rond dit onderwerp, organiseren wij meet ups. Tijdens deze meet  ups kan je vragen stellen of meeluisteren en praten met andere ondernemers. Samen kunnen wij de circulaire economie vormgeven en wij proberen daarbij te helpen.

Wat heb jij nodig om circulair te gaan ondernemen?

 

Waarom is het nodig voor ondernemers om mee te doen aan de circulaire economie?

Een van de belangrijke actoren in een vrijemarkteconomie zijn de ondernemingen. Zij verbinden vraag en aanbod naar producten en diensten met elkaar. En daar is iets geks mee aan de hand.

Op dit moment worden de contouren van een nieuwe, circulaire economie uitgetekend en geïmplementeerd door Internationale instellingen en overheden. Denk aan de Verenigde Naties (SDG’s), de Europese Commissie (de Green Deal van Frans Timmermans), Nationale overheden (o.a. via het klimaatakkoord), Provinciale besturen en Gemeenten (Circulaire Strategieën van bijvoorbeeld Amsterdam en Leiden). En de ondernemingen zijn nog zeer beperkt aangehaakt. Herken jij dat?

Ondertussen wordt de roep om een 'groene uitweg' uit de Coronacrisis steeds sterker. Eigenlijk is het wel zeker dat de wereld definitief is veranderd en dat de samenleving en de economie er anders uit gaan zien na deze crisis. Dat is ook de wens van beleidsbepalers en consumenten. Allemaal partijen die invloed hebben op hoe jij als ondernemer na de crisis deel gaat uitmaken van de nieuwe economie. Dit zijn voldoende redenen om nu mee te gaan bouwen en jouw onderneming voor te bereiden op de toekomst.

Dit is hét moment voor ondernemingen om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van een nieuw (circulair) economische systeem. We staan op een turning point en jij kan meedoen.

 

Waarom is de circulaire economie onvermijdelijk?

De overgang naar een circulair systeem is onvermijdelijk. Ten eerste omdat er wereldwijd druk is ontstaan voor een verandering van het economisch systeem. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken aan te wijzen. Ten eerste worden (bepaalde) grondstoffen steeds schaarser. Ten tweede is er steeds meer sociale ongelijkheid en toegang tot grondstoffen en producten en dat zorgt voor spanningen. Eigenlijk zijn dit zijn de politieke redenen, waar hierboven al over wordt gesproken. Daarnaast levert een ander economisch systeem financiële voordelen op voor ondernemingen en economieën.

In tegenstelling tot wat veel ondernemers denken, profiteren juist ondernemingen van een overgang naar een circulair systeem. Het mes snijdt aan twee kanten. Ten eerste draagt circulariteit bij aan het financiële resultaat van ondernemingen. Dit komt door effectiever en efficiënter met grondstoffen en producten om te gaan. Ten tweede biedt circulariteit kansen voor het ontwikkelen van nieuwe business modellen. Zowel aan de kosten als aan de opbrengsten kant zijn er dus voordelen te halen voor ondernemingen.

 

Welke trends met financiële impact zijn er?

Er zijn een aantal duidelijk waarneembare trends met financiële gevolgen die direct invloed hebben voor ondernemingen:

  • Binnen 5 tot 10 jaar zijn schone energiebronnen goedkoper dan fossiele brandstoffen. Daarmee is de energietransitie de facto een feit;
  • Het gebruik van producten is efficiënter en goedkoper dan bezit. Nieuwe business modellen die dit ondersteunen worden het nieuwe normaal;
  • De besparing op grondstoffengebruik loopt op tot ongeveer 1000 miljard euro per jaar in een circulair systeem. Ondernemingen die overstappen op circulair ondernemen zullen concurrenten overtreffen in een wereld waar grondstoffen schaars zijn;
  • De veroorzaakte milieuschade door economische activiteiten vormt een bedreiging voor het voortbestaan van leven op aarde. Het herstellen hiervan gaat biljoenen euro’s kosten. Hoe langer wij hiermee wachten, hoe groter en definitiever de schade is en hoe hoger de prijs van herstel. Uiteindelijk gaan de ondernemingen en de consumenten deze kosten betalen.

Samengevat, hoe eerder ondernemers aanhaken en de overgang naar een circulair systeem maken, des te groter is de impact en de voorsprong.

 

“De transitie naar een duurzame economie is onvermijdelijk en puur economisch gedreven”

 

Online meet up circulair ondernemen

Nu is het nogal wat om een overstap te maken van het ene economische systeem naar het andere. Dat geldt voor eigenlijk iedere verandering. Los laten van wat je hebt, zonder vooraf te weten wat je ervoor terugkrijgt, is best spannend.

Om deze spannende reis met anderen te maken organiseer ik donderdag 14 mei de online meet up circulair ondernemen: “Circular Company Call”. Deze meet up is voor iedere ondernemer en directeur/ grootaandeelhouder toegankelijk. Samen gaan wij onderzoeken wat er nodig is om de transitie te maken. Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten en een voorsprong te nemen op je concurrenten. Er zijn twee tijdstippen om deel te nemen. Van 17u tot 18u en van 20u tot 21u.

Heb je een vraag of een onderwerp dat je graag wil bespreken? Stuur dan een mail naar info@circularcompanymakers.nl. Heb je geen concrete vraag en ben je wel geïnteresseerd in circulair ondernemen? Meld je dan ook aan. Mijn ervaring is dat meeluisteren en -denken helpt om grip te krijgen op je eigen situatie.

Wil jij deze oproep ook in jouw netwerk verspreiden? Hoe meer deelnemers hoe groter de impact…

Ik hoop je graag snel te zien in een online meet up.

Geplaatst in Business, Circulair ondernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *