Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de overheid biedt kansen voor ondernemers

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de overheid biedt kansen voor ondernemers. Om deze kansen te benutten moeten zij twee dingen doen:

  1. zorgen voor aanbod van duurzame of circulaire producten, diensten en werken
  2. in het aanbestedings-/ inkooptraject  ervoor zorgen dat de duurzame of circulaire kenmerken en resultaten voldoende worden belicht

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de overheid

De Nederlandse overheid heeft zichzelf opgelegd om een grote impuls te geven aan de duurzame en circulaire economie. Voor het inkoopbeleid zijn concrete afspraken gemaakt om Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te stimuleren. Dat betekent dat het aanbod van duurzame en circulaire producten, diensten en werken ook wordt gestimuleerd. Hier liggen enorme kansen voor ondernemers. Lees verder om te lezen waarom Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door de overheid kansen biedt voor ondernemers

 

Lees verder

Circulaire Sinterklaas

Circulaire Sinterklaas

De Sint zat te denken
Die circulaire economie
Is that something for me?
En wat kan ik dan nog schenken?

Circulair, duurzaam en energie neutraal
Gelukkig rij ik op een paard
En blijft de aarde een hoop CO2 bespaard
Maar de cadeaus zijn dat nog lang niet allemaal

Plastic, alles nieuw en pakjes van ver
Die klimaatverandering en vervuiling gaan maar door
Dat erover praten, dat is waar ik mij aan stoor
We doen nog lang niet alles schoon en circulair

Duurzaam zal de wereld uiteindelijk wel zijn
Ik wou dat ik kon helpen om dat te realiseren
Belangrijk zijn de initiatieven die het proberen
Als we het samen doen dan verdelen wij de pijn

Het loslaten van onze manier van leven
Het streven naar winst ten koste van
De aarde, de mens, alles wat er op leven kan
Dat gaat niet in één keer en duurt wel even

Laten we daarom nu meteen beginnen
Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen of een workshop circulaire economie
For sure that is something for both you and me
Ieder verandering begint bij jezelf en van binnen

Met circulaire groet,

Circulaire Sinterklaas en Piet

De positieve business case van duurzaamheid

De positieve business case van duurzaamheid

Ik geloof dat er een positieve business case is voor duurzaamheid. Geld verdienen en duurzaamheid gaan samen en kunnen elkaar versterken.

Door technologieën en nieuwe business modellen doelgericht in te zetten voor duurzaamheid, is het mogelijk om de positieve business case te maken. Wij noemen dit "Tech for Good Solutions".

 

Tegelijkertijd zal een focus op duurzaamheid bijdragen aan de ontwikkeling van technologieën en nieuwe business modellen. Wat weer een positief effect heeft op de business case.

Een verandering van perspectief en mind set biedt kansen om duurzaamheid en geld verdienen met elkaar te verbinden. Als ondernemingen, overheden en andere publieke en private instellingen bewust inzetten op deze positieve business case, kan de duurzame transitie worden versneld.

Neem jij de uitdaging aan om jouw bijdrage te leveren?

Lees verder

Afvalstromen omdraaien

Van product naar afval en dan?

Afvalstromen omdraaienWaarom gaat een TV van Philips aan het eind van de levenscyclus niet terug naar Philips? En een mobiele telefoon van Apple niet naar Apple? Of een Wasmachine van Miele niet terug naar Miele? Ofwel waarom kunnen wij de afvalstromen niet omdraaien?

Producenten maken producten en na de verkoop hebben zij geen enkele verantwoordelijkheid meer voor het product. Het eigendom en daarmee de verantwoordelijkheid is verplaatst naar de consument. Het afval dat het oplevert aan het einde van de levenscyclus is daarmee een maatschappijprobleem geworden.

Lees verder